Podpora Jihočeského kraje 2022/2023

 Podpora všeobecné sportovní průpravy a rozvoj tělesných aktivit mládeže

 Vyhodnocení

 

Projekt byl rozdělen do 3 fází:

1. náborové akce

2. začleňování dětí do týmu

3. rozvoj mládežnických kategorií

 

Postupně jsme zavedli kroky, o kterých jsme si mysleli, že v následujících letech povedou k navýšení počtu našich členů. Spustili jsme Školní ligu, kde jsme začali spolupracovat se sedmi místními školami. Na každé škole proběhly náborové hodiny pro žáky na prvním stupni. V dalším školním roce chceme oslovit i další školy a udělat ještě více náborových hodin a turnajů. V budoucnu chceme jako klub pořádat i společenské akce pro děti, které zvýší povědomí o našem klubu a mohly by být dalším impulzem pro nábor dětí.

 

Ad1) náborové akce probíhaly v místních i přilehlých školách v rámci třeboňského regionu. Formou zábavy a her bylo pro děti připraveno cvičení v rámci založení sportovního kroužku

 

Ad 2) v této fázi došlo k rozvoji školní ligy na místních školách

 

Ad 3) v rámci tréninkových procesů došlo k postupnému seznámení se dětí s házenou a fotbalem dle jejich výběru došlo k následnému rozřazení do jednotlivých oddílů. Tato část probíhala ve sportovní hale a sportovním areálu Hliník v Třeboni.

Došlo taktéž ke školení trenérů k získání trenérských licencí.

 

 Náborové akce, které jsme věnovali velké úsilí, se nakonec velmi vyplatilo, jelikož jsme dosáhli požadovaného cíle a to vždy v každém ročníku založit nový oddíl.

 

Zvýšený zájem a nově navázaná spolupráce v rámci místních škol pokračuje i v dalším období. V rámci projektu došlo k úhradám placeno trenéra po zajištění schodu Sportovní střediska mládeže. Ostatní položky byly hrazeny v rámci sponzorských smluv či členských příspěvků.

Jihočeský kraj přispěl v rámci Podpory sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, pro rok 2022/23 částkou Kč 98.000,-

Aktuality

10. 09. 2020

Přihláška a evidenční list člena TJ Jiskra Třeboň, z.s.

Dle článku IV. odst. 4 Stanov TJ Jiskra Třeboň, z.s. předložilo Více zde

30. 07. 2019

Valná hromada TJ Jiskra Třeboň, z.s.

Dne 19.6.2019 od 17:00 hod proběhla v KKC Roháč Třeboň řádná Vlaná hromada TJ Jiskra Třeboň, z.s. Zápis...Více zde

11. 03. 2019

Žádosti o finanční příspěvky 2019

 Dotace z rozpočtu města Třeboň Vyřizování žádostí: odbor finanční a...Více zde

Akce

30.05.2024

Filtrovat

cal cal