Aktuality

 

Přihláška a evidenční list člena TJ Jiskra Třeboň, z.s.

10. 09. 2020

Dle článku IV. odst. 4 Stanov TJ Jiskra Třeboň, z.s. předložilo předsednictvo TJ výkonnému výboru TJ návrh a výkonný výbor na své schůzi 10. 9. 2020 schválil novou Přihlášku a evidenční list člena TJ Jiskra Třeboň, z.s.; ke stažení zde: TJ-Jiskra-Prihlaska-GDPR-2020-202008.pdf.
Nová přihláška obsahuje souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Viz Zápis z jednání VV TJ č. 6/2020 ze dne 10. 9. 2020.


Valná hromada TJ Jiskra Třeboň, z.s.

30. 07. 2019

Dne 19.6.2019 od 17:00 hod proběhla v KKC Roháč Třeboň řádná Vlaná hromada TJ Jiskra Třeboň, z.s.

Zápis VH TJ Jiskra Třeboň


Žádosti o finanční příspěvky 2019

11. 03. 2019

 Dotace z rozpočtu města Třeboň

Vyřizování žádostí: odbor finanční a majetkový - Stellnerová Ivana, Ing.

Oblasti podporované městem Třeboň dotacemi v rámci dotačního programu v roce 2019:

  • tělovýchova a sport
  • kultura a cestovní ruch
  • ostatní činnosti
  • činnost vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží

Program poskytování dotací

na podporu uvedených oblastí v roce 2019 byl schválen zastupitelstvem města 

Poskytování dotací v rámci dotačního programu je upraveno následujícími předpisy:

  1. Směrnice o poskytování dotací městem Třeboň s platností a účinností od 01.01.2016,
  2. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti tělovýchovy a sportu s platností a účinností od 01.01.2017,
  3. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti kultury a cestovního ruchu s platností a účinností od 01.01.2016,
  4. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu oblasti ostatní zájmové činnosti s platností a účinností od 01.01.2016,
  5. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží s platností a účinností od 01.01.2016.

Termín pro podávání žádostí od 28. 3. - 18. 4. 2019

odkaz na pravidla a formuláře ke stažení zde


Nové stanovy TJ Jiskra Třeboň, z. s. ze dne 27. 6. 2016

27. 06. 2016

Valná hromada TJ Jiskra Třeboň, z. s. dne 27. 6. 2016 schválila nové stanovy tělovýchovné jednoty: Stanovy TJ Jiskra Třeboň 20160627.pdf.

Další dokumenty valné hromady:

 


Výměna elektroinstalace yacht-club Třeboň 2023

30. 10. 2023

 Realizace projektu

Výměna elektroinstalace yacht-club Třeboň 2023

 

Akce zahrnuje:

§  demontáž stávajících silnoproudých rozvodů v obou budovách areálu

§  instalaci nových rozvaděčů a všech prvků silnoproudých rozvodů v souladu s aktuálními technickými standardy

§  provedení výchozí revize instalací

 

Investor: TJ Jiskra Třeboň, z. s., Jiráskova 444, 379 01 Třeboň, oddíl jachtingu

Celkové uznatelné výdaje: 580 792,- Kč                   

Výše dotace: 459 000,- Kč

Termín dokončení: 16. 10. 2023

 

Realizace projektu je finančně podpořena z prostředků Jihočeského kraje alokovaných v rámci opatření Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury

 

 

 

 

                                                   


Podpora Jihočeského kraje

13. 07. 2023

Sportovní střediska TJ Jiskra Třeboň

 Vyhodnocení

Termín realizace projektu: 1. 1. 2022 – 30.6.2023

 

Projekt byl zaměřen na práci s talentovanými dětmi a mládeží od 6 do 18 let v oddíle veslování, házené, fotbale a jachtingu pod TJ Jiskra Třeboň a probíhal ve spolupráci s Českým veslařským svazem, Českým svazem jachtingu, Českým svazem házené a Fotbalovou asociací ČR. Cílem projektu bylo podpořit všestranný pohybový rozvoj a speciální dovedností u sportovců v závislosti na jejich věku. V neposlední řadě se projekt zaměřil na zkvalitnění vybavení v zázemí klubu TJ Jiskra Třeboň, tak aby sportovci mohli využít všechny nezbytné prostředky pro kvalitní přípravu na sportovní výkony.

Rozpočet projektu byl čerpán zejména na pokrytí výdajů na mzdy kvalifikovaných trenérů, nákup sportovního vybavení, provozní výdaje (pronájem sportovišť).

 

Prostředky získané v této dotaci byly využity na podporu a rozvoj sportovní činnost mládeže.

 

Dále se nám podařilo výrazně zvýšit členskou základnu. Z důvodu zvýšení členské základny vzrostly nároky na trenérskou činnost. Tady byla vyplacena částka 48 000,-Kč, jako mzdová složka. Jedná se o částku symbolickou, protože každý z trenérů tráví na trénincích, závodech apod. min. 300 hodin ročně.

 

 

Díky přidělené dotaci jsme byli schopni zvládnout vyšší zájem školních dětí o sportovní aktivity v našem klubu. Bez těchto dotací bychom nebyli schopni tyto vyšší požadavky pokrýt.

Jihočeský kraj přispěl v rámci Podpory sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, pro rok 2022/23 částkou Kč 75.000,-Aktuality

10. 09. 2020

Přihláška a evidenční list člena TJ Jiskra Třeboň, z.s.

Dle článku IV. odst. 4 Stanov TJ Jiskra Třeboň, z.s. předložilo Více zde

30. 07. 2019

Valná hromada TJ Jiskra Třeboň, z.s.

Dne 19.6.2019 od 17:00 hod proběhla v KKC Roháč Třeboň řádná Vlaná hromada TJ Jiskra Třeboň, z.s. Zápis...Více zde

11. 03. 2019

Žádosti o finanční příspěvky 2019

 Dotace z rozpočtu města Třeboň Vyřizování žádostí: odbor finanční a...Více zde

Akce

21.06.2024

Filtrovat

cal cal